Nitrotherm

Revolutionerande utrustning för lackering!

Genom att lackera med kvävgas ökar ni lönsamheten samtidigt som ni bidrar till en bättre miljö.

Nitrotherm omvandlar vanlig tryckluft till kvävgas (nitrogen), med Nitrotherm styrs sedan temperatur och tryck/flöde på gasen till konstanta värden. Tack vare kvävgasens egenskaper kan trycket sänkas betydligt, vilket ger mindre översprut/färgrök, turbulens undviks och därmed torkade färgpartiklar som annars landar i ytan.

Nitrotherm ansluts till tryckluft och 220 Volt. Utgående tryckslang ansluts direkt till färgspruta. Detta gör installationen enkel och utrustningen placeras direkt utanför lackboxen.

Fördelar

Lönsamhet

Högre lönsamhet genom färre filterbyten och rengöringar av box, kortare arbetsprocess, färre rundgångar och minskad färgåtgång.

Arbetsmiljö

Förbättrad arbetsmiljö genom mindre färgrök, lägre ljudnivå. Minimerar VOC.

Kvalitet

Lättare att nå en hög kvalite och jämnare resultat. Rinningar och apelsinskalsytor undviks, vilket ger slätare ytor. Systemet underlättar kulörmatchning.

Miljö

Miljövinster genom att Nitrotherm systemet minimerar VOC-utsläpp. Dessutom behövs inte lösningsmedel (klarlack). Restprodukten är rent syre.

Fakta

Luft består av ca 78% kvävgas (nitrogen) och 21% syre. Nitrotherm separerar gaserna och värmer utgående gas till optimal temperatur.

Kvävgas har högre flödeshastighet än tryckluft[1] vilket möjliggör lackering med lägre tryck. Eftersom kvävgas är trögreaktivt fungerar det utmärkt som färgtransportör. Gasen ger även en viss antistatisk effekt.

Med Nitrotherm mäts temperaturen nära munstycket, vilket ger en stabil viskositet på färgen oberoende av årstid. Resultatet blir jämnare färgfördelning och snabbare torkning. I kombination med det sänkta trycket kan mer färg appliceras per lager, vilket ger möjlighet till färre antal lager!

1. Luft: 7m/s Kvävgas: 13m/s, Källa: lasertest PNR Italia Sri.

Filmer

Industrilackering

Spara tid!

Olika lackeringsytor

Dokument

Artiklar

Nitrotherm i Motor • Magasinet
Artikel om Nitrotherm i Motor • Magasinet

Pay Off kalkyl


Beräkna nu!

Vill ni bli kontaktade angående Nitrotherm?

Fyll i formuläret nedan så återkommer vi till dig så snart vi kan.