Hingemaster

Universalverktyg för precisionsriktning av fasta dörrgångjärn

Hingemaster gör det möjligt att med hög noggrannhet och känsla justera bilens dörrgångjärn även med dörren på plats. Tack vare verktygets variabla öppning kan man på parallella gångjärn få ett helt glappfritt och exakt grepp, detta underlättar justeringen av gångjärnet samt minimerar lackskador vid justeringsstället.

Hand som håller i Hingemaster. I bakgrunden syns dörren på en vit bil.

Montera verktyget

Placera Hingemasters öppning runt gångjärnet.

Hand som håller i Hingemaster. I bakgrunden syns dörren på en vit bil.

Lås

Vrid handtaget för att låsa verktyget.

Hand som håller i Hingemaster. I bakgrunden syns dörren på en vit bil.

Justera

Justera gångjärnet i önskad riktning.

Mer information