Allvis Connect

Ett snabbt och noggrant mätverktyg för både diagnos och reparation

Det som skiljer Allvis Connect mot andra mätsystem är framför allt dess snabba uppstart och flexibilitet med det unika självcentrerande magnetfästet. Kontrollmätningar i både höjd, längd och bredd görs på kort tid och med full kontroll.

Kort uppstartstid

Inga långa uppstartstider utan du kan börja arbeta direkt.

Spårbarhet

Spara enkelt dokumentation av mätoperationen.

Trådlös överföring

Överför längdmåtten trådlöst till mätprogrammets programvara i datorn.

Flexibel placering

Använd Allvis där det passar bäst - på riktbänken eller på lyften.

Fordonsdatabas

Kontinuerlig uppdatering av nya modeller i databasen.

Unikt magnetfäste

Allvis unika självcentrerande magnetfäste gör det möjligt att mäta med enbart en person.

Närbild på Allvis Connect display.
Skärmavbild av Allvisprogrammet.

Programvara

I den abonnemangsbaserade programvaran fyller du i värdena från mätarmen. Programmet jämför sedan med den valda modellen i databasen och på så sätt får du alltid korrekta mätvärden.

Programmet uppdateras regelbundet med nya fordonsmodeller och med möjligheten att spara rapporter ökas spårbarheten i arbetet.

Mer information