Nitrotherm

Dokumentation

Vanliga frågor

Ja, Nitrotherm går att använda till samtliga färgfabrikat på marknaden.
Ja, men ibland bestyckar vi ner dem något.
Nej, Nitrotherm utrustningen kopplas till er vanliga tryckluft och syret ur luften filtreras bort.
Nej med Nitrotherm blandar vi alltid efter färgtillverkarens egna anvisningar.
Nej, tack vare den rena kvävgasens högre flödeshastighet uppnås ändå samma hastighet genom munstycket på färgsprutan. En kontrollerad temperatur och torrhet på kvävgasen är densamma under hela året, vilket innebär att det blir lättare att träffa rätt kulör och få ett jämnt resultat över tid.
  • Att gasen är helt torr och ren.
  • Alltid håller en konstant temperatur.
  • Fri från statisk elektricitet. (vissa modeller har även ställbar jonisering)
  • Mindre ryk som underlättar att ha fler delar inne i boxen.
  • Kortare avluftningstider.
  • Lättare att utföra ”one visit application”.
  • Det mindre ryket innebär färre golvfilterbyten.
  • Materialbesparing.